W kręgu miłości

 

Relacje nawiązywane z członkami rodziny powinny czerpać natchnienie z miłości oraz charakteryzować się serdecznością i wzajemną troską o siebie.
(Jan Paweł II)

Autentyczna miłość nie prowadzi rodziny do zamknięcia się w samej sobie, ale otwiera ją na całą społeczność.
(Jan Paweł II)

Im silniejsza będzie, zgodna z planem Bożym, święta instytucja małżeństwa i rodziny, tym większa miłość i solidarność będzie panowała między ludźmi.
(Jan Paweł II)

Wszyscy wiemy, jak szczególnie bliska więź łączy ludzi starszych z dziećmi. Ale dorośli, jeśli potrafią otoczyć starszych szacunkiem i miłością, mogą czerpać z ich mądrości i roztropności, by podejmować słuszne decyzje.
(Jan Paweł II)

Pełne i konsekwentne przestrzeganie przykazania: "Czcij ojca i matkę" nie tylko jest źródłem miłości dzieci do rodziców, ale podkreśla też silną więź między pokoleniami.
(Jan Paweł II)

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.
(Jan Paweł II)

Wszystko to, co ślubują sobie małżonkowie, możliwe jest tylko w wymiarach "pięknej miłości". "Pięknej miłości" można nauczyć się tylko przez modlitwę.
(Jan Paweł II)

Miłość objawiona w rodzinie nie jest przelotnym uczuciem, ale trwałą mocą moralną, wytężonym poszukiwaniem dobra bliźniego, nawet za cenę osobistej ofiary.
(Jan Paweł II)

Rodzina czerpie swą siłę z nieodwracalnego przymierza miłości, poprzez które mężczyzna i kobieta oddają się sobie nawzajem, stając się razem współpracownikami Boga w przekazywaniu daru życia.
(Jan Paweł II)

Przyszłość każdej ludzkiej rodziny zależy od "pięknej miłości", która jest miłością wzajemną małżonków, rodziców i dzieci, a także miłością wszystkich pokoleń.
(Jan Paweł II)

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.
(Johann Heinrich Pestalozzi)

Mądrość ojca i miłość matki czuwają nad dobrym wychowaniem dzieci
(przysłowie chińskie)

Rodzice, nauczcie się kochać! Tylko w ten sposób życie waszego dziecka będzie owocne i pogodne.
(Johann P. Friedrich Richter)

Dzieci nie możemy nauczyć miłości: trzeba im ją pokazać.
(św. Bazyli Wielki)

Upiększajmy naszym rodzicom wieczór ich życia, tak jak oni upiększali nam świt.
(Niccolo Tommaseo)

Kto czci ojca, zyskuje odpuszcznie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość będzie mieć z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany.
(Mądrość Syracha 3, 3-5)

Człowiek, który w rodzinnym domu nauczył się być wstrzemięźliwy, będzie taki też poza nim i będzie promieniował dobrocią, z której zwyczaj dla całej swojej rodziny.
(Plutarch)

O ile możliwe jest w ogóle niebo na ziemi, to można je tylko znaleźć w szczęśliwym małżeństwie.
(Erazm z Roterdamu)

Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
(List św. Pawła do Efezjan 5, 28)

Życie jest podróżą, która prowadzi do domu.
(Hermann Melville)

Twój dom może ci zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu.
(Blaise Pascal)

Niechaj w murach domostwa tchnie ta miłość, którą płonęła Święta Rodzina z Nazaretu. Niech kwitną w niej wszystkie cnoty chrześcijańskie, niech panuje jedność serc.
(bł. Jan XXIII)


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.095770120620728