Czynności i dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego

 

I. Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w kancelarii parafialnej (zwykle w parafii narzeczonej lub ewentualnie narzeczonego) co najmniej sześć miesięcy przed ślubem, by ustalić datę ślubu. Otrzymują wtedy formularze do przewidzianych nauk przedślubnych i spotkań w poradnictwie rodzinnym.

II. W trzecim lub drugim miesiącu przed ślubem sporządza się Protokół Kanoniczny, oraz dokument dotyczący zapowiedzi przedślubnych. Narzeczeni dostarczają następujące dokumenty:

1. Metryka chrztu z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania.

2. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli bierzmowanie nie jest odnotowane w metryce chrztu).

3. Ostatnie świadectwo z religii lub świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej ze szkoły średniej.

4. Dowód osobisty.

5. Zaświadczenie (w trzech egzemplarzach) z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (uwaga: zaświadczenie to traci ważność po upływie trzech miesięcy od dnia wydania, więc trzeba je wyciągnąć nie wcześniej niż trzy miesiące od daty ślubu). Aby uzyskać takie zaświadczenie, trzeba w USC (narzeczonego lub narzeczonej) przedstawić następujące dokumenty:

a) Dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
b) Skrócony odpis aktu urodzenia.


UWAGA: Nieco inne formalności dotyczą ślubu wdów, wdowców, małżonków związanych jedynie kontraktem cywilnym i jednocześnie wolnych od przeszkód kanonicznych. Bliższych informacji wszystkim zainteresowanym udziela Ks. Proboszcz (tel. 058-552-72-08).


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.12071800231934