Wspólnota Fatimska

Wspólnota Fatimska istniejąca w naszej parafii to wspólnota modlitewna związana z kultem Matki Bożej Fatimskiej. Jej początki sięgają 2001roku, kiedy to 22 sierpnia podczas  Mszy świętej odprawianej przez ks. Proboszcza Wiesława Szlachetkę i ks. Andrzeja Sowińskiego /parafianina i późniejszego wikariusza/  odbyło się uroczyste ustawienie figury MB Fatimskiej w  kaplicy parafialnej. Figura ta, to dar dla parafii przywieziony z Fatimy przez kilkuosobową grupę naszych parafian w lipcu 2001r.  Figura Matki Bożej poświęcona została przez wspomnianego już ks. Andrzeja 15 lipca 2001r. w Kaplicy Objawień w Fatimie. I można powiedzieć, iż tak rozpoczął się kult MB Fatimskiej w parafii św. Polikarpa w Gdańsku Osowej.

 Pani Fatimska w szczególny sposób otacza opieką naszą parafię, wspiera wszystkie dobre dzieła, oręduje za nami do Boga. Każdego 13. dnia miesiąca o godzinie 20.00 gromadzą się w kościele  czciciele Matki Bożej, by pod przewodnictwem kapłana poprzez wspólną modlitwę różańcową wypełniać orędzie, które Maryja przekazała w Fatimie trójce pastuszków, a przez nich całemu światu. Poprzez to pokutne  nabożeństwo  pragniemy chociaż w części odpowiedzieć na prośby Maryi wypowiedziane w Fatimie. Gromadzimy się również, by wypraszać za wstawiennictwem Maryi potrzebne łaski i błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla wspólnoty parafialnej i dzieł przez nią podejmowanych, prosić o łaski dla  Kościoła w Ojczyźnie naszej.

Wyrazem aktywnego włączania się w nabożeństwo jest przygotowywanie przez członków wspólnoty rozważań poszczególnych tajemnic różańcowych oraz prowadzenie różańca.

Po śmierci Jana Pawła II modliliśmy się o Jego rychłą beatyfikację i kanonizację, a teraz wypraszamy za Jego wstawiennictwem potrzebne łaski. Wszak Jan Paweł II i jego  życie w sposób szczególny zostało złączone z Matką Bożą z Fatimy. Przez ostatnie lata za sprawą naszego moderatora ks. Krzysztofa Mierzejewskiego  zapoznajemy się  z treścią encykliki   „Redemptoris Mater”.  

Różaniec Fatimski to bardzo owocne i ubogacające WSPÓLNOTĘ FATIMSKĄ nabożeństwo. W łączności duchowej z  pielgrzymami  z całego świata modlącymi się w Fatimie, czujemy powszechność Kościoła i moc modlitwy różańcowej, a poprzez kierowane do nas słowo kapłana możemy zgłębiać orędzie Maryi i jego wpływ na losy świata, a zwłaszcza Europy, poznawać historię objawień i treść tajemnic fatimskich.

Od 13 maja 2009r. aż po dzień dzisiejszy  uczestniczymy w dziele Wielkiej Nowenny Fatimskiej, prowadzonej przez "Sekretariat Fatimski" działający przy sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. Dziewięcioletnia nowenna przygotowała czcicieli MB do stuletniej rocznicy objawień  fatimskich. Odmawiając różaniec, uczestnicząc w nabożeństwach pierwszych sobót, poświęcając się Niepokalanemu Sercu Maryi, odmawiając modlitwę zawierzenia, pogłębiając  miłość ku Matce Bożej staramy się być apostołami orędzia fatimskiego, odpowiadając  na pytanie postawione przez Maryję w Fatimie: "czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?"

 Wielka Nowenna Fatimska wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą  stała  się pomocą ku odnalezieniu drogi prowadzącej do osobistego nawrócenia i nadejścia godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi, a zwłaszcza przyczyniła  się do rozwoju duchowego naszej wspólnoty parafialnej.

Z inicjatywy członków wspólnoty 13 maja i 13 października 2017roku nabożeństwo fatimskie zostało wzbogacone przez odprawienie uroczystej Eucharystii ku czci Matki Bożej z racji  100.lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.   

KRUCJATA JEDNEJ INTENCJI

Po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej z inspiracji Sekretariatu Fatimskiego zainicjowane zostało nowe dzieło, którego celem jest zjednoczenie wiernych wokół intencji:

„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

„Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”. (Matka Boża do s. Łucji – Fatima – 1917r.)

Zachęcamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej do włączenia się do tej pięknej inicjatywy. Wszelkie szczegóły znaleźć można na:

www.sekretariatfatimski.pl oraz www.jednaintencja.pl

 

Jaki jest cel Jednej Intencji?

 Zjednoczenie całej Polski i świata przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

Co każdy z nas może zrobić w tym celu?

W dowolnym czasie i miejscu, kiedy będzie to możliwe – należy uczynić i złączyć z tą intencją  jakiekolwiek dobro: modlitwę, post, umartwienie, dzieła miłosierdzia czy też ofiarę   z tego co niesie codzienność.

 

Opr. Irena Krzemińska

/źródło: materiały Sekretariatu Fatimskiego/


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.074129104614258